วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บรรยากาศที่ร่มรื่น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศอันร่มรื่น ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม

ศูนย์ร่วมจิตใจของพวกเราชาวหนองขาม

เรือนมหาบัว-เรือนสมบัติ-เรือนสุธรรม(ตามความต้องการของผู้มีจิตศัทธาบริจาค)

อาคาร มะม่วงดวงสมร

อาคาร งามงอนจามจุรี

เอื้องผึ้งบานที่บ้านหนองขาม

สวนป่าโรงเรียนบ้านหนอง ผืนแผ่นดินที่พวกเราหวงแหน

ประโยชน์ของป่ามากมายมหาศาล

บรรยากาศอันร่มรื่น

ชื่นชมกับธรรมชาติ

ดูสะอาดตา